Лиценцирани технички сервиси
„NEW SANATRON“ д.о.о. Нови Град
Контакт:
051275144
Датум лиценце:
12.9.2018.
Рок важења:
12.9.2020.
Број лиценце:
4-096-172/18
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и демонтажа уређаја који садрже затворене изворе зрачења – јонизујући детектори дима
„NEW SANATRON“ д.о.о. Нови Град
Контакт:
052751144
Датум лиценце:
20.5.2019.
Рок важења:
20.5.2021.
Број лиценце:
4-127-183/19
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и демонтажа уређаја који производе јонизујуће зрачење – контрола пртљага и робе
„ЕЛЕМЕНС“ д.о.о. Бања Лука
Контакт:
051215300
Датум лиценце:
14.5.2018.
Рок важења:
14.5.2020.
Број лиценце:
4-093-143/18
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и демонтажа уређаја који производе зрачење у стоматологији
„ЕЛЕМЕНС“ д.о.о. Бања Лука
Контакт:
051215300
Датум лиценце:
14.5.2018.
Рок важења:
14.5.2020.
Број лиценце:
4-092-142/18
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и демонтажа уређаја који производе зрачење у медицини и ветерини
MIDDLE POINT ELECTRONICS д.о.о. Сарајево
Контакт:
033677155
Датум лиценце:
31.12.2018.
Рок важења:
31.12.2020.
Број лиценце:
4-112-177/18
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и демонтажа уређаја који производе зрачење у контроли пртљага и робе
Siemens Медицина доо
Контакт:
033727648
Датум лиценце:
7.6.2018.
Рок важења:
7.6.2020.
Број лиценце:
4-1126-161/18
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и одржавање опреме – која производи или користи јонизирајуће зрачење у медицини.
Ветеринарски факултет Сарајево
Контакт:
033658301
Датум регистрације:
29.11.2018.
Рок важења:
29.11.2019.
Број регистрације:
4-109-348/18
Технички сервис за:
1. Радијациони мониторинг животне средине – Испитивање радиоактивности у животној средини
Ветеринарски факултет Сарајево
Контакт:
033658301
Датум регистрације:
29.11.2018.
Рок важења:
29.11.2019.
Број регистрације:
4-110-349/18
Технички сервис за:
1. Радијациони мониторинг животне средине – Мјерење концентрације радона и радонових потомака у ваздуху
д.о.о. MEDICAL експорт-импорт Мостар
Контакт:
036557180
Датум лиценце:
18.10.2018.
Рок важења:
18.10.2020.
Број лиценце:
4-097-229/18
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и демонтажа уређаја који производе зрачење у медицини и ветерини
ДОМ ЗДРАВЉА МОСТАР
Контакт:
033714825
Датум регистрације:
4.1.2019.
Рок важења:
4.1.2020.
Број регистрације:
4-113-238/18
Технички сервис за:
1. Здравствени надзор лица професионално изложених јонизујућем зрачењу
Екотех д.о.о Мостар
Контакт:
063990914
Датум регистрације:
17.4.2018.
Рок важења:
17.4.2019.
Број регистрације:
4-091-090/18
Технички сервис за:
1. Индивидуални мониторинг лица професионално изложених јонизујућем зрачењу
Екотех д.о.о Мостар
Контакт:
063990914
Датум регистрације:
24.10.2018.
Рок важења:
24.10.2019.
Број регистрације:
4-102-236/18
Технички сервис за:
1. Обука из заштите од јонизујућег зрачења
Завод за јавно здравство ФБиХ – Центар за заштиту од зрачења
Контакт:
033268280
Датум регистрације:
16.11.2018.
Рок важења:
16.11.2019.
Број регистрације:
4-106-307/18
Технички сервис за:
1. Индивидуални мониторинг лица професионално изложених јонизујућем зрачењу
Завод за јавно здравство ФБиХ – Центар за заштиту од зрачења
Контакт:
033268280
Датум регистрације:
25.10.2018.
Рок важења:
25.10.2019.
Број регистрације:
4-103-310/18
Технички сервис за:
1. Здравствени надзор лица професионално изложених јонизујућем зрачењу
Завод за јавно здравство ФБиХ – Центар за заштиту од зрачења
Контакт:
033268280
Датум лиценце:
18.10.2018.
Рок важења:
18.10.2020.
Број лиценце:
033268280
Технички сервис за:
1. Медицинска физика у дијагностичкој радиологији
Завод за јавно здравство ФБиХ – Центар за заштиту од зрачења
Контакт:
033268280
Датум регистрације:
5.10.2018.
Рок важења:
5.10.2019.
Број регистрације:
4-105-308/18
Технички сервис за:
1. Радијациони мониторинг животне средине – Мјерење концентрације радона и радонових потомака у ваздуху
Завод за јавно здравство ФБиХ – Центар за заштиту од зрачења
Контакт:
03326828
Датум регистрације:
5.11.2018.
Рок важења:
5.11.2019.
Број регистрације:
4-104-309/18
Технички сервис за:
1. Радијациони мониторинг животне средине – Мјерење концентрације радона и радонових потомака у ваздуху
Завод за јавно здравство ФБиХ – Центар за заштиту од зрачења
Контакт:
033268280
Датум лиценце:
16.5.2019.
Рок важења:
16.5.2021.
Број лиценце:
4-125-079/19
Технички сервис за:
1. Заштита и контрола квалитета у интраоралној стоматолошкој радиологији
Завод за јавно здравство ФБиХ – Центар за заштиту од зрачења
Контакт:
033268280
Датум лиценце:
16.5.2019.
Рок важења:
16.5.2021.
Број лиценце:
4-126-171/19
Технички сервис за:
1. Контрола радијационе сигурности
Завод за медицину рада и спорта Републике Српске Бања Лука
Контакт:
051219042
Датум регистрације:
23.1.2019.
Рок важења:
23.1.2020.
Број регистрације:
4-114-452/19
Технички сервис за:
1. Здравствени надзор лица професионално изложених јонизујућем зрачењу
Институт за јавно здравство РС – Центар за заштиту од зрачења
Контакт:
051232420
Датум регистрације:
5.10.2018.
Рок важења:
5.10.2019.
Број регистрације:
4-099-311/18
Технички сервис за:
1. Радијациони мониторинг животне средине – Испитивање радиоактивности у животној средини
Институт за јавно здравство РС – Центар за заштиту од зрачења
Контакт:
051232420
Датум регистрације:
5.10.2018.
Рок важења:
5.10.2019.
Број регистрације:
4-098-312/18
Технички сервис за:
1. Индивидуални мониторинг лица професионално изложених јонизујућем зрачењу
Институт за јавно здравство РС – Центар за заштиту од зрачења
Контакт:
051232420
Датум регистрације:
5.10.2018.
Рок важења:
5.10.2019.
Број регистрације:
4-100-315/18
Технички сервис за:
1. Обукa из заштите од јонизујућег зрачења
Институт за јавно здравство РС – Центар за заштиту од зрачења
Контакт:
051232420
Датум лиценце:
5.11.2018.
Рок важења:
5.11.2020.
Број лиценце:
4-108-313/18
Технички сервис за:
1. Контрола радијационе сигурности
Институт за јавно здравство РС – Центар за заштиту од зрачења
Контакт:
051232420
Датум лиценце:
5.11.2018.
Рок важења:
5.11.2020.
Број лиценце:
4-107-295/18
Технички сервис за:
1. Медицинска физика у дијагностичкој радиологији
Институт за јавно здравство РС – Центар за заштиту од зрачења
Контакт:
051232420
Датум лиценце:
29.1.2019.
Рок важења:
29.1.2021.
Број лиценце:
4-115-314/18
Технички сервис за:
1. Заштита и контрола квалитета у интраоралној стоматолошкој радиологији
ЈЗНУ Дом здравља „Др. Мустафа Шеховић“ Тузла
Контакт:
035368411
Датум лиценце:
19.2.2019.
Рок важења:
19.2.2020.
Број лиценце:
4-121-423/18
Технички сервис за:
1. Здравствени надзор лица професионално изложених јонизујућем зрачењу
ЈЗУ Универзитетски клинички центар Тузла
Контакт:
035303491
Датум регистрације:
2.2.2018.
Рок важења:
2.2.2019.
Број регистрације:
4-089-473/17
Технички сервис за:
1. Обука из заштите од јонизујућег зрачења
ЈУ Завод за медицину рада Кантона Сарајево
Контакт:
033714825
Датум регистрације:
15.5.2018.
Рок важења:
15.5.2019.
Број регистрације:
4-094-474/17
Технички сервис за:
1. Здравствени надзор лица професионално изложених јонизујућем зрачењу
ЈУ Кантонална болница Зеница
Контакт:
032447185
Датум регистрације:
27.12.2017.
Рок важења:
27.12.2018.
Број регистрације:
4-085-391/17
Технички сервис за:
1. Обука из заштите од јонизујућег зрачења
Кантонални завод за медицину рада и спортску медицину
Контакт:
032449460
Датум регистрације:
30.12.2017.
Рок важења:
30.12.2018.
Број регистрације:
4-086-395/17
Технички сервис за:
1. Здравствени надзор лица професионално изложених јонизујућем зрачењу
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР УНИВЕРЗИТЕТА У САРАЈЕВУ ЈАВНА УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ са п.о.
Контакт:
033297561
Датум лиценце:
12.12.2017.
Рок важења:
12.12.2019.
Број лиценце:
4-084-108/17
Технички сервис за:
1. Медицинска физика у дијагностичкој радиологији
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР УНИВЕРЗИТЕТА У САРАЈЕВУ ЈАВНА УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ са п.о.
Контакт:
033297561
Датум регистрације:
1.12.2017.
Рок важења:
1.12.2018.
Број регистрације:
4-082-394/17
Технички сервис за:
1. Обука из заштите од јонизујућег зрачења
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР УНИВЕРЗИТЕТА У САРАЈЕВУ ЈАВНА УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ са п.о.
Контакт:
033297561
Датум лиценце:
12.12.2017.
Рок важења:
12.12.2019.
Број лиценце:
4-083-105/17
Технички сервис за:
1. Контрола радијационе сигурности
МЕДПОИНТ д.о.о. ИЛИЈАШ - Сарајево
Контакт:
033429130
Датум лиценце:
29.1.2019.
Рок важења:
29.1.2021.
Број лиценце:
4-117-38/19
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и демонтажа уређаја који производе или у свом раду користе зрачење у медицини и ветерини
МЕДПОИНТ д.о.о. ИЛИЈАШ - Сарајево
Контакт:
033429130
Датум лиценце:
29.1.2019.
Рок важења:
29.1.2021.
Број лиценце:
4-116-396/18
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и демонтажа уређаја који производе зрачење у стоматологији
САНИТАРИА ДЕНТАЛ д.о.о. Мостар
Контакт:
036348829
Датум лиценце:
31.8.2018.
Рок важења:
31.8.2020.
Број лиценце:
4-096-165/18
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и демонтажа уређаја који производе зрачење у стоматологији
ХТС о.д. Сарајево
Контакт:
061130164
Датум лиценце:
17.5.2018.
Рок важења:
17.5.2020.
Број лиценце:
4-095-409/17
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и демонтажа уређаја који производе зрачење у медицини
ХТС о.д. Сарајево
Контакт:
061130164
Датум лиценце:
10.12.2018.
Рок важења:
10.12.2020.
Број лиценце:
4-111-404/18
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и демонтажа уређаја који производе зрачење у стоматологији
Ц.И.Б.О.С д.о.о. Сарајево
Контакт:
033580270
Датум лиценце:
13.2.2018.
Рок важења:
13.2.2020.
Број лиценце:
4-090-104/17
Технички сервис за:
1. Контрола присуства радиоактивног материјала у пошиљкама металног отпада
Медит д.о.о Сарајево
Контакт: 033712910 Датум лиценце: 12.07.2017.
Рок важења: 12.07.2019.
Број лиценце:: 4-071-184/17
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и одржавање опреме која производи јонизујуће зрачење у медицини
SHIMADZU д.o.o. Сарајево
Контакт: 033550515 Датум лиценце: 08.06.2017.
Рок важења: 08.06.2019.
Број лиценце: 4-070-061/17
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и одржавање опреме која производи јонизујуће зрачење у медицини
Институт за јавно здравство РС – Центар за заштиту од зрачења
Контакт: 051232420 Датум лиценце: 19.01.2017.
Рок важења: 19.01.2019.
Број лиценце: 4-060-388/15
Технички сервис за:
1. Заштита и контрола квалитета у интраоралној стоматолошкој радиологији
„MEDICOM“ д.о.о. Бијељина
Контакт: 055416500 Датум лиценце: 10.02.2017.
Рок важења: 10.02.2019.
Број лиценце: 4-064-001/17
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и демонтажа уређаја који производе зрачење у стоматологији
„MEDICOM“ д.о.о. Бијељина
Контакт: 055416500 Датум лиценце: 10.02.2017.
Рок важења: 10.02.2019.
Број лиценце: 4-064-001/17
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и демонтажа уређаја који производе зрачење у медицини
Клинички центар Универзитета Сарајево – Служба за медицинску физику и радијациону сигурност
Контакт: 033297561 Датум регистрације: 16.11.2016.
Рок важења: 16.11.2017.
Број регистрације: 4-058-319/16
Технички сервис за:
1. Обуке из заштите од јонизујућег зрачења