Лиценцирани технички сервиси
International medical centers
Контакт: 051223340 Датум лиценце: 08.07.2015.
Рок важења: 08.07.2018.
Број лиценце:

4-033-112-1/15

Технички сервис за:
1. Инсталисање, сервисирање, одржавање и демонотажу опреме - која производи или користи јонизујуће зрачење
NEW SANATRON ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Нови Град
Контакт: 052751144 Датум лиценце: 26.05.2015.
Рок важења: 26.05.2018.
Број лиценце: 4-622-058/15
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и одржавање опреме - јонизујућих детектора дима
2. Инсталирање, сервисирање и одржавање опреме - рендген уређаја за контролу пртљага и лица
Завод за медицину рада и спорта Републике Српске Бања Лука
Контакт: 051219042 Датум регистрације: 15.11.2016.
Рок важења: 15.11.2017.
Регистрација број: 4-057-284/16
Технички сервис за:
1. Здравствени надзор лица професионално изложених јонизујућем зрачењу
ЈУ Завод за медицину рада Кантона Сарајево
Контакт: 033714825 Датум лиценце: 12.10.2016.
Рок важења: 12.10.2017.
Број лиценце: 4-055-350/15
Технички сервис за:
1. Здравствени надзор лица професионално изложених јонизујућем зрачењу
Завод за јавно здравство ФБиХ – Центар за заштиту од зрачења
Контакт: 033268280 Датум регистрације: 14.09.2016.;
Рок важења: 14.09.2017.
Број регистрације: 4-054-327/15
Технички сервис за:
1. Здравствена контрола лица професионално изложених јонизујућем зрачењу
Завод за јавно здравство ФБиХ – Центар за заштиту од зрачења
Контакт: 033268280 Датум лиценце: 13.10.2016.;
Рок важења: 13.10.2018.
Број лиценце: 4-056-326/15
Технички сервис за:
1. Медицинска физика у дијагностичкој радиологији
д.о.о. Medical export-import Мостар
Контакт: 036557180 Датум лиценце: 24.06.2016.
Рок важења: 24.06.2018.
Број лиценце: 4-043-346/15
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и демонтажа уређаја који производе зрачење у медицини и ветерини
MIDDLE POINT ELECTRONICS д.о.о. Сарајево
Контакт: 033677155 Датум лиценце: 10.06.2016.
Рок важења: 10.06.2018.
Број лиценце: 4-042-008/16
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и демонтажа уређаја који производе зрачење у контроли пртљага и робе
Кантонални завод за медицину рада и спортску медицину
Контакт: 032449460 Датум регистрације:
29.12.2016.
Број регистрације: 4-059-294/15
Технички сервис за:
1. Здравствени надзор лица професионално изложених јонизујућем зрачењу
Медит д.о.о Сарајево
Контакт: 033712910 Датум лиценце: 12.07.2017.
Рок важења: 12.07.2019.
Број лиценце:: 4-071-184/17
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и одржавање опреме која производи јонизујуће зрачење у медицини
SHIMADZU д.o.o. Сарајево
Контакт: 033550515 Датум лиценце: 08.06.2017.
Рок важења: 08.06.2019.
Број лиценце: 4-070-061/17
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и одржавање опреме која производи јонизујуће зрачење у медицини
ЕЛЕМЕНС д.о.о. Бања Лука
Контакт: 051215300 Датум лиценце: 27.03.2015.
Рок важења: 27.03.2018.
Број лиценце: 4-031-351/14
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање, одржавање и демнотажу опреме која производи или користи јонизујуће зрачење;
АГЕНЦИЈА КАМИР д.о.о. ШИРОКИ БРИЈЕГ
Контакт: 039700700 Датум лиценце: 27.05.2015.
Рок важења: 27.05.2018.
Број лиценце: 4- 741-001/15
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање, одржавање и демнотажу опреме – рендген уређаја за конторлу пртљага и лица
Siemens Медицина доо
Контакт: 033727648 Датум лиценце: 02.06.2015.
Рок важења: 02.06.2018.
Број лиценце: 4-798-141/15
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и одржавање опреме – која производи или користи јонизујуће зрачење
ХТС о.д. Сарајево
Контакт: 061130164 Датум лиценце: 17.11.2014.
Рок важења: 17.11.2017.
Број лиценце: 4-026-243/14
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање, одржавање и демонтажа опреме
КИНГ ИЦТ д.о.о. Сарајево
Контакт: 033755937 Датум лиценце: 17.11.2014.
Рок важења: 17.11.2017.
Број лиценце: 4-027-259/14
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и одржавање опреме која производи јонизујуће зрачење - искључиво рендген уређаја за контролу пртљага и робе
МЕДПОИНТ д.о.о. Сарајево
Контакт: 033429130 Датум лиценце 18.12.2015.
Рок важења: 18.12.2018.
Број лиценце 4-662-200/15
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и одржавање опреме - која производи или користи јонизујуће зрачење
Ветеринарски факултет Сарајево
Контакт: 033658301 Датум регистрације: 08.09.2017.
Рок важења: 08.09.2018.
Регистрација број: 4-076-158/17
Технички сервис за:
1. Радијациони мониторинг животне средине - испитивање радиоактивности у животној средини
Ветеринарски факултет Сарајево
Контакт: 033658301 Датум регистрације: 08.09.2017.
Рок важења: 08.09.2018.
Регистрација број: 4-077-159/17
Технички сервис за:
1. Радијациони мониторинг животне средине - мјерење концентрације радона и радонових потомака у ваздуху
Екотех д.о.о Мостар
Контакт: 063990914 Датум регистрације: 10.03.2017.
Рок важења: 10.03.2018.
Регистрација број: 4-067-354/16
Технички сервис за:
1. Индивидуални мониторинг лица професионално изложених јонизујућем зрачењу
Екотех д.о.о Мостар
Контакт: 063990914 Датум регистрације: 24.07.2017.
Рок важења: 24.07.2018.
Регистрација број: 4-072-226/17
Технички сервис за:
1. Обуке из заштите од јонизујућег зрачења
Завод за јавно здравство ФБиХ – Центар за заштиту од зрачења
Контакт: 033268280 Датум лиценце: 19.01.2017.
Број лиценце: 4-060-331/15
Технички сервис за:
1. Заштита и контрола квалитета у интраоралној стоматолошкој радиологији
Завод за јавно здравство ФБиХ – Центар за заштиту од зрачења
Контакт: 033268280 Датум регистрације: 08.09.2017.
Рок важења: 08.09.2018.
Регистрација број: 4-079-311/17
Технички сервис за:
1. Радијациони мониторинг животне средине - Испитивање радиоактивности у животној средини
Завод за јавно здравство ФБиХ – Центар за заштиту од зрачења
Контакт: 033268280 Датум регистрације: 12.07.2016.
Рок важења: 12.07.2017.
Регистрација број: 4-046-329/15
Технички сервис за:
1. Радијациони мониторинг животне средине – Мјерење концентрације радона и радонових потомака у ваздуху
Завод за јавно здравство ФБиХ – Центар за заштиту од зрачења
Контакт: 033268280 Датум регистрације: 08.09.2017.
Рок важења: 08.09.2018.
Регистрација број: 4-078-285/17
Технички сервис за:
1. Здравствени надзор лица професионално изложених јонизујућем зрачењу
САНИТАРИА ДЕНТАЛ д.о.о. Мостар
Контакт: 036348829 Датум лиценце: 30.5.2016.
Рок важења: 30.05.2018.
Број лиценце: 4-041-262/15
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и демонтажа уређаја који производе зрачење у стоматологији.
ЗАВОД ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТЕ д.о.о. Мостар
Контакт: 036327923 Datum licence: 12.08.2016.
Рок важења: 12.08.2018.
Број лиценце: 4-053-360/15
Технички сервис за:
1. Заштита и контрола квалитета у интраоралној стоматолошкој радиологији
Институт за јавно здравство РС – Центар за заштиту од зрачења
Контакт: 051232420 Датум лиценце: 08.09.2017.
Рок важења: 11.08.2018.
Лиценца број: 4-051-222/15
Технички сервис за:
1. Контрола радијацијске сигурности
Институт за јавно здравство РС – Центар за заштиту од зрачења
Контакт: 051232420 Датум лиценце: 08.09.2017.
Рок важења: 11.08.2018.
Лиценца број: 4-052-383/15
Технички сервис за:
1. Медицинска физика у дијагностичкој радиологији
Институт за јавно здравство РС – Центар за заштиту од зрачења
Контакт: 051232420 Датум лиценце: 08.09.2017.
Рок важења: 08.09.2018.
Регистрација број: 4-074-268/17
Технички сервис за:
1. Радијациони мониторинг животне средине – Испитивање радиоактивности у животној средини
Институт за јавно здравство РС – Центар за заштиту од зрачења
Контакт: 051232420 Датум лиценце: 08.09.2017.
Рок важења: 08.09.2018.
Регистрација број: 4-073-267/17
Технички сервис за:
1. Индивидуални мониторинг лица професионално изложених јонизујућем зрачењу
Институт за јавно здравство РС – Центар за заштиту од зрачења
Контакт: 051232420 Датум лиценце: 08.09.2017.
Рок важења: 08.09.2018.
Регистрација број: 4-075-269/17
Технички сервис за:
1. Обукa из заштите од јонизујућег зрачења
Институт за јавно здравство РС – Центар за заштиту од зрачења
Контакт: 051232420 Датум лиценце: 19.01.2017.
Рок важења: 19.01.2019.
Број лиценце: 4-060-388/15
Технички сервис за:
1. Заштита и контрола квалитета у интраоралној стоматолошкој радиологији
ЗАВОД ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТЕ д.о.о. Мостар
Контакт: 036327923 Датум лиценце: 10.02.2017.
Рок важења: 10.02.2019.
Број лиценце: 4-066-314/15
Технички сервис за:
1. Контрола радијацијске сигурности
ЗАВОД ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТЕ д.о.о. Мостар
Контакт: 036327923 Датум лиценце: 10.02.2017.
Рок важења: 10.02.2019.
Број лиценце: 4-063-359/15
Технички сервис за:
1. Медицинска физика у дијагностичкој радиологији
„MEDICOM“ д.о.о. Бијељина
Контакт: 055416500 Датум лиценце: 10.02.2017.
Рок важења: 10.02.2019.
Број лиценце: 4-064-001/17
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и демонтажа уређаја који производе зрачење у стоматологији
„MEDICOM“ д.о.о. Бијељина
Контакт: 055416500 Датум лиценце: 10.02.2017.
Рок важења: 10.02.2019.
Број лиценце: 4-064-001/17
Технички сервис за:
1. Инсталирање, сервисирање и демонтажа уређаја који производе зрачење у медицини
Клинички центар Универзитета Сарајево – Служба за медицинску физику и радијациону сигурност
Контакт: 033297561 Датум регистрације: 16.11.2016.
Рок важења: 16.11.2017.
Број регистрације: 4-058-319/16
Технички сервис за:
1. Обуке из заштите од јонизујућег зрачења
ЈЗНУ Дом здравља Тузла
Контакт: 035368411 Датум регистрације: 19.01.2017.
Рок важења: 19.01.2018.
Број регистрације: 4-062-337/16
Технички сервис за:
1. Здравствени надзор лица професионално изложених јонизујућем зрачењу
ДОМ ЗДРАВЉА МОСТАР
Контакт: 033714825 Датум регистрације: 18.04.2017.
Рок важења: 18.04.2018.
Број регистрације: 4-062-337/16
Технички сервис за:
1. Здравствени надзор лица професионално изложених јонизирајућем зрачењу
Завод за јавно здравство ФБиХ – Центар за заштиту од зрачења
Контакт: 033268280 Датум лиценце: 08.05.2017.
Рок важења: 08.05.2019.
Лиценца број: 4-069-323/15
Технички сервис за:
1. Контрола радијацијске сигурности