Власник лиценце/носилац ауторизације Број лиценце Датум издавања Датум важења
"Geotechnics-cop" д.о.о. Банја Лука 3-070-510/21 05.10.2021 05.10.2024
Контакт 051 318 861, koturmirko@yahoo.com
"ИНТРАДЕ ПХАРМ" Д.О.О. Сарајево 3-076-129/23 18.04.2023 18.04.2025
Контакт 033 657 205
"САН-ТРАДЕ" д.о.о. Сарајево 3-072-381/22 09.08.2022 09.08.2025
Контакт 033 592 800, santradedoo@yahoo.com
„International Medical Centers“ Бања Лука 3-075-011/23 18.02.2023 18.02.2026
Контакт 051 223 340, bojan.pavicar@affidea.com
„JUMP LOGISTICS“ д.о.о. Сарајево 3-077-154/23 17.04.2023 17.04.2026
Контакт 061 432 271, jump@jump-logistics.com
„Боснамонтажа“ а.д. Приједор 3-079-214/23 23.05.2023 23.05.2026
Контакт 052 234 266, office@bosnamontaza.com
„МЕДИЦОМ“ д.о.о. Бијељина 3-081-302/23 04.09.2023 04.09.2026
Контакт 055 750 399
„Рафинерија нафте Брод “ a.д. Брод 3-078-204/23 16.05.2023 16.05.2026
Контакт 065 884 692, rafinerija@rafinerija.com
„ТИПО-КОТЛОГРАДНЈА“ д.о.о. Приједор 3-082-401/23 28.09.2023 28.09.2026
Контакт 065 585 992, info@tipo-ndt.com
АрцелорМиттал Зеница, д.о.о. 3-080-370/23 16.08.2023 16.08.2026
Контакт 032 468 000, Azra.Sivro@arcelormittal.com
Берг д.о.о. Сарајево 3-066-483/20 26.11.2020 26.11.2023
Контакт 033 811 050, 033 811 051
д.о.о. MEDICAL експорт-импорт Мостар 3-068-159/21 25.02.2021 25.02.2024
Контакт 036 557 180, info@medical.ba
ДИЈАЛ - "М" д.о.о. Сарајево 3-073-383/22 09.08.2022 09.08.2025
Контакт 033 263 610, dijal_m@bih.net.ba
Дре Медицал д.о.о. 3-071-175/22 06.04.2022 06.04.2025
Контакт 057 344 935, info@dremedical.ba
ИНЕЛ д.о.о. Мостар 3-074-530/22 13.12.2022 13.12.2025
Контакт 036 487 136, info@inel-mostar.ba
ЈЗУ Универзитетски клинички центар РС Бања Лука 3-069-375/21 21.06.2021 21.06.2024
Контакт 051 310 530, administracija@kc-bl.com
ТЕРМО КОНТРОЛ Д.О.О. Бијељина 3-067-115/21 22.02.2021 22.02.2024
Контакт 065 788 813, info@termokontrol.ba