Власник лиценце/носилац ауторизације Број лиценце Датум издавања Датум важења
"ИНТРАДЕ ПХАРМ" Д.О.О. Сарајево 2-037-349/23 07.09.2023 07.09.2026
Контакт 033 878 725, sinka@intradepharm.com.ba
„JUMP LOGISTICS“ д.о.о. Сарајево 2-034-155/23 17.04.2023 17.04.2026
Контакт 033 726 100, jump@jump-logistics.com
„Боснамонтажа“ а.д. Приједор 2-035-260/23 23.05.2023 23.05.2026
Контакт 052 234 266, office@bosnamontaza.com
„МЕДИЦОМ“ д.о.о. Бијељина 2-036-301/23 27.06.2023 27.06.2026
Контакт 055 416 500, office@medicomb.net
„ТИПО-КОТЛОГРАДНЈА“ д.о.о. Приједор 2-038-400/23 28.09.2023 28.09.2026
Контакт 065 925 495, info@tipo-ndt.com
ИНЕЛ д.о.о. Мостар 2-033-529/22 13.12.2022 13.12.2025
Контакт 036 487 136, info@inel.mostar.ba