ИПА 2007 - ХОРИЗОНТАЛНИ ПРОГРАМ ЗА НУКЛЕАРНУ СИГУРНОСТ И ЗАШТИТУ ОД ЗРАЧЕЊА

Водећи се искуством у имплементацији пројеката са Румунијом, Бугарском и Хрватском у области заштите од зрачења и нуклеарне сигурности, Европска комисија је одлучила да сарадњу са Босном и Херцеговином и другим земљама Западног Балкана покрене кроз 6 (шест) регионалних ИПА пројеката у циклусу ИПА 2007, чији је превасходни циљ да „сниме стање и процијене потребе“ Босне и Херцеговине и других земаља Западног Балкана у области заштите од зрачења и нуклеарне сигурности.

Пројекти из циклуса ИПА 2007:

1. Процјена регулаторне инфрастуктуре у области нуклеарне сигурности и заштите од зрачења (Assessment of the regulatory infrastructure in the field of nuclear safety and radiation protection);

2. Процјена потреба и приједлог активности за повећање сигурности и безбједности радиоактивних извора (Assessment of needs and proposed actions to strengthen the safety and security of sealed radioactive sources);

3. Процјена потреба и приједлог активности за повећање могућности спречавања недозвољеног промета нуклеарних и радиоактивних материјала (Assessment of needs and proposed activities to strengthen capabilities for combating illicit trafficking in nuclear and other radioactive materials);

4. Помоћ у развоју регулативе за НОРМ и ТЕНОРМ (Assistance to enhance capabilities to developing regulations on Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) and Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials (TENORM);

5. Управљање медицинским радиоактивним отпадом (Management of medical radioactive waste);

6. Процјена потреба и приједлог активности за извођење мониторинга радиоактивности у животној средини (Assessment of needs and proposed actions in order to perform the monitoring of the radioactivity into the environment).

Свих шест пројеката ИПА 2007 су успјешно реализовани у току 2009 и 2010. године. Поред Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну безбједност, као главног корисника наведених пројеката, учествовале су и друге институције (Институт за заштиту здравља РС, Завод за јавно здравство ФБиХ, Управа за индиректно опорезивање и клинички центри у БиХ) зависно од специфичности појединих пројекта.