Licencirani tehnički servisi
„ELEMENS“ d.o.o. Banja Luka
Kontakt:
051215300
Datum licence:
14.5.2018.
Rok važenja:
14.5.2020.
Broj licence:
4-093-143/18
Тehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode zračenje u stomatologiji
„ELEMENS“ d.o.o. Banja Luka
Kontakt:
051215300
Datum licence:
14.5.2018.
Rok važenja:
14.5.2020.
Broj licence:
4-092-142/18
Тehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode zračenje u medicini i veterini
„NEW SANATRON“ d.o.o. Novi Grad
Kontakt:
051275144
Datum licence:
12.9.2018.
Rok važenja:
12.9.2020.
Broj licence:
4-096-172/18
Тehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji sadrže zatvorene izvore zračenja – ionizirajući detektori dima
„NEW SANATRON“ d.o.o. Novi Grad
Kontakt:
052751144
Datum licence:
20.5.2019.
Rok važenja:
20.5.2021.
Broj licence:
4-127-183/19
Тehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje – kontrola prtljaga i robe
C.I.B.O.S d.o.o. Sarajevo
Kontakt:
033580270
Datum licence:
13.2.2018.
Rok važenja:
13.2.2020.
Broj licence:
4-090-104/17
Тehnički servis za:
1. Kontrola prisutnosti radioaktivnog materijala u pošiljkama metalnog otpada
d.o.o. MEDICAL export-import Mostar
Kontakt:
036557180
Datum licence:
18.10.2018.
Rok važenja:
18.10.2020.
Broj licence:
4-097-229/18
Тehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode zračenje u medicini i veterini
DOM ZDRAVLJA MOSTAR
Kontakt:
033714825
Datum registracije:
4.1.2019.
Rok važenja:
4.1.2020.
Broj registracije:
4-113-238/18
Тehnički servis za:
1. Zdravstveni nadzor osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju
Ekoteh d.o.o. Mostar
Kontakt:
063990914
Datum registracije:
17.4.2018.
Rok važenja:
17.4.2019.
Broj registracije:
4-091-090/18
Тehnički servis za:
1. Individualni monitoring osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju
Ekoteh d.o.o. Mostar
Kontakt:
063990914
Datum registracije:
24.10.2018.
Rok važenja:
24.10.2019.
Broj registracije:
4-102-236/18
Тehnički servis za:
1. Obuka iz zaštite od ionizirajućeg zračenja
HTS o.d. Sarajevo
Kontakt:
061130164
Datum licence:
17.5.2018.
Rok važenja:
17.5.2020.
Broj licence:
4-095-409/17
Тehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode zračenje u medicini
HTS o.d. Sarajevo
Kontakt:
061130164
Datum licence:
10.12.2018.
Rok važenja:
10.12.2020.
Broj licence:
4-111-404/18
Тehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode zračenje u stomatologiji
Institut za javno zdravstvo RS – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt:
051232420
Datum registracije:
5.10.2018.
Rok važenja:
5.10.2019.
Broj registracije:
4-099-311/18
Тehnički servis za:
1. Radijacijski monitoring okoliša – Ispitivanje radioaktivnosti u okolišu
Institut za javno zdravstvo RS – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt:
051232420
Datum registracije:
5.10.2018.
Rok važenja:
5.10.2019.
Broj registracije:
4-098-312/18
Тehnički servis za:
1. Individualni monitoring lica profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju
Institut za javno zdravstvo RS – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt:
051232420
Datum registracije:
5.10.2018.
Rok važenja:
5.10.2019.
Broj registracije:
4-100-315/18
Тehnički servis za:
1. Obuka iz zaštite od jonizirajućeg zračenja
Institut za javno zdravstvo RS – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt:
051232420
Datum licence:
5.11.2018.
Rok važenja:
5.11.2020.
Broj licence:
4-108-313/18
Тehnički servis za:
1. Kontrola radijacijske sigurnosti
Institut za javno zdravstvo RS – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt:
051232420
Datum licence:
5.11.2018.
Rok važenja:
5.11.2020.
Broj licence:
4-107-295/18
Тehnički servis za:
1. Medicinska fizika u dijagnostičkoj radiologiji
Institut za javno zdravstvo RS – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt:
051232420
Datum licence:
29.1.2019.
Rok važenja:
29.1.2021.
Broj licence:
4-115-314/18
Тehnički servis za:
1. Zaštita i kontrola kvaliteta u intraoralnoj stomatološkoj radiologiji
JU Kantonalna bolnica Zenica
Kontakt:
032447185
Datum registracije:
27.12.2017.
Rok važenja:
27.12.2018.
Broj registracije:
4-085-391/17
Тehnički servis za:
1. Obuka iz zaštite od ionizirajućeg zračenja
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo
Kontakt:
033714825
Datum registracije:
15.5.2018.
Rok važenja:
15.5.2019.
Broj registracije:
4-094-474/17
Тehnički servis za:
1. Zdravstveni nadzor osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju
JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla
Kontakt:
035368411
Datum licence:
19.2.2019.
Rok važenja:
19.2.2020.
Broj licence:
4-121-423/18
Тehnički servis za:
1. Zdravstveni nadzor osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla
Kontakt:
035303491
Datum registracije:
2.2.2018.
Rok važenja:
2.2.2019.
Broj registracije:
4-089-473/17
Тehnički servis za:
1. Obuka iz zaštite od ionizirajućeg zračenja
Kantonlani zavod za medicnu rada i sportsku medicinu
Kontakt:
032449460
Datum registracije:
30.12.2017.
Rok važenja:
30.12.2018.
Broj registracije:
4-086-395/17
Тehnički servis za:
1. Zdravstveni nadzor osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI sa p.o.
Kontakt:
033297561
Datum licence:
12.12.2017.
Rok važenja:
12.12.2019.
Broj licence:
4-084-108/17
Тehnički servis za:
1. Medicinska fizika u dijagnostičkoj radiologiji
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI sa p.o.
Kontakt:
033297561
Datum registracije:
1.12.2017.
Rok važenja:
1.12.2018.
Broj registracije:
4-082-394/17
Тehnički servis za:
1. Obuka iz zaštite od ionizirajućeg zračenja
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI sa p.o.
Kontakt:
033297561
Datum licence:
12.12.2017.
Rok važenja:
12.12.2019.
Broj licence:
4-083-105/17
Тehnički servis za:
1. Kontrola radijacijske sigurnosti
MEDPOINT d.o.o. ILIJAŠ – Sarajevo
Kontakt:
033429130
Datum licence:
29.1.2019.
Rok važenja:
29.1.2021.
Broj licence:
4-117-38/19
Тehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode ili u svom radu koriste zračenje u medicini i veterini
MEDPOINT d.o.o. ILIJAŠ – Sarajevo
Kontakt:
033429130
Datum licence:
29.1.2019.
Rok važenja:
29.1.2021.
Broj licence:
4-116-396/18
Тehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode zračenje u stomatologiji
MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo
Kontakt:
033677155
Datum licence:
31.12.2018.
Rok važenja:
31.12.2020.
Broj licence:
4-112-177/18
Тehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode zračenje u kontroli prtljaga i robe
SANITARIA DENTAL d.o.o. Mostar
Kontakt:
036348829
Datum licence:
31.8.2018.
Rok važenja:
31.8.2020.
Broj licence:
4-096-165/18
Тehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode zračenje u stomatologiji
Siemens Medicina doo
Kontakt:
033727648
Datum licence:
7.6.2018.
Rok važenja:
7.6.2020.
Broj licence:
4-1126-161/18
Тehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i održavanje opreme – koja proizvodi ili koristi jonizirajuće zračenje u medicini.
Veterinarski fakultet Sarajevo
Kontakt:
033658301
Datum registracije:
29.11.2018.
Rok važenja:
29.11.2019.
Broj registracije:
4-109-348/18
Тehnički servis za:
1. Radijacijski monitoring okoliša – Ispitivanje radioaktivnosti u okolišu
Veterinarski fakultet Sarajevo
Kontakt:
033658301
Datum registracije:
29.11.2018.
Rok važenja:
29.11.2019.
Broj registracije:
4-110-349/18
Тehnički servis za:
1. Radijacijski monitoring okoliša – Mjerenje koncentracije radona i radonovih potomaka u vazduhu
Zavod za javno zdravstvo FBiH – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt:
033268280
Datum registracije:
16.11.2018.
Rok važenja:
16.11.2019.
Broj registracije:
4-106-307/18
Тehnički servis za:
1. Individualni monitoring osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju
Zavod za javno zdravstvo FBiH – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt:
033268280
Datum registracije:
25.10.2018.
Rok važenja:
25.10.2019.
Broj registracije:
4-103-310/18
Тehnički servis za:
1. Zdravstveni nadzor osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju
Zavod za javno zdravstvo FBiH – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt:
033268280
Datum licence:
18.10.2018.
Rok važenja:
18.10.2020.
Broj licence:
033268280
Тehnički servis za:
1. Medicinska fizika u dijagnostičkoj radiologiji
Zavod za javno zdravstvo FBiH – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt:
033268280
Datum registracije:
5.10.2018.
Rok važenja:
5.10.2019.
Broj registracije:
4-105-308/18
Тehnički servis za:
1. Radijacijski monitoring okoliša – Mjerenje koncentracije radona i radonovih potomaka u vazduhu
Zavod za javno zdravstvo FBiH – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt:
03326828
Datum registracije:
5.11.2018.
Rok važenja:
5.11.2019.
Broj registracije:
4-104-309/18
Тehnički servis za:
1. Radijacijski monitoring okoliša – Mjerenje koncentracije radona i radonovih potomaka u vazduhu
Zavod za javno zdravstvo FBiH – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt:
033268280
Datum licence:
16.5.2019.
Rok važenja:
16.5.2021.
Broj licence:
4-125-079/19
Тehnički servis za:
1. Zaštita i kontrola kvaliteta u intraoralnoj stomatološkoj radiologiji
Zavod za javno zdravstvo FBiH – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt:
033268280
Datum licence:
16.5.2019.
Rok važenja:
16.5.2021.
Broj licence:
4-126-171/19
Тehnički servis za:
1. Kontrola radijacijske sigurnosti
Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske Banja Luka
Kontakt:
051219042
Datum registracije:
23.1.2019.
Rok važenja:
23.1.2020.
Broj registracije:
4-114-452/19
Тehnički servis za:
1. Zdravstveni nadzor osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju
Medit d.o.o Sarajevo
Kontakt: 033712910 Datum licence: 12.07.2017.
Rok važenja: 12.07.2019.
Broj licence: 4-071-184/17
Tehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i održavanje opreme koja proizvodi jonizirajuće zračenje u medicini
SHIMADZU d.o.o. Sarajevo
Kontakt: 033550515 Datum licence: 08.06.2017.
Rok važenja: 08.06.2019.
Број лиценце: 4-070-061/17
Tehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i održavanje opreme koja proizvodi ionizirajuće zračenje u medicini
Institut za javno zdravstvo RS – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt: 051232420 Datum licence: 19.01.2017.
Rok važenja: 19.01.2019.
Broj licence: 4-060-388/15
Tehnički servis za:
1. Zaštita i kontrola kvaliteta u intraoralnoj stomatološkoj radiologiji
„MEDICOM“ d.o.o. Bijeljina
Kontakt: 055416500 Datum licence: 10.02.2017.
Rok važenja: 10.02.2019.
Broj licence: 4-064-001/17
Tehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode zračenje u stomatologiji
„MEDICOM“ d.o.o. Bijeljina
Kontakt: 055416500 Datum licence: 10.02.2017.
Rok važenja: 10.02.2019.
Broj licence: 4-064-001/17
Tehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode zračenje u medicini
Klinički centar Univerziteta Sarajevo – Služba za medicinsku fiziku i radijacionu sigurnost
Kontakt: 033297561 Datum registracije: 16.11.2016.
Rok važenja: 16.11.2017.
Broj registracije: 4-058-319/16
Tehnički servis za:
1. Obuke iz zaštite od jonizirajućeg zračenja