Licencirani tehnički servisi
Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske Banja Luka
Kontakt:
051219042
Datum registracije:
18.1.2018.
Rok važenja:
18.1.2019.
Broj registracije:
4-087-330/17
Тehnički servis za:
1. Zdravstveni nadzor osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju
Kantonlani zavod za medicnu rada i sportsku medicinu
Kontakt:
032449460
Datum registracije:
30.12.2017.
Rok važenja:
30.12.2018.
Broj registracije:
4-086-395/17
Тehnički servis za:
1. Zdravstveni nadzor osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju
JZNU Dom zdravlja Tuzla
Kontakt:
035368411
Datum registracije:
25.1.2018.
Rok važenja:
25.1.2019.
Broj registracije:
4-088-411/17
Тehnički servis za:
1. Zdravstveni nadzor osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI sa p.o.
Kontakt:
033297561
Datum licence:
12.12.2017.
Rok važenja:
12.12.2019.
Broj licence:
4-084-108/17
Тehnički servis za:
1. Medicinska fizika u dijagnostičkoj radiologiji
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI sa p.o.
Kontakt:
033297561
Datum registracije:
1.12.2017.
Rok važenja:
1.12.2018.
Broj registracije:
4-082-394/17
Тehnički servis za:
1. Obuka iz zaštite od ionizirajućeg zračenja
JU Kantonalna bolnica Zenica
Kontakt:
032447185
Datum registracije:
27.12.2017.
Rok važenja:
27.12.2018.
Broj registracije:
4-085-391/17
Тehnički servis za:
1. Obuka iz zaštite od ionizirajućeg zračenja
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla
Kontakt:
035303491
Datum registracije:
2.2.2018.
Rok važenja:
2.2.2019.
Broj registracije:
4-089-473/17
Тehnički servis za:
1. Obuka iz zaštite od ionizirajućeg zračenja
C.I.B.O.S d.o.o. Sarajevo
Kontakt:
033580270
Datum licence:
13.2.2018.
Rok važenja:
13.2.2020.
Broj licence:
4-090-104/17
Тehnički servis za:
1. Kontrola prisutnosti radioaktivnog materijala u pošiljkama metalnog otpada
Ekoteh d.o.o. Mostar
Kontakt:
063990914
Datum registracije:
17.4.2018.
Rok važenja:
17.4.2019.
Broj registracije:
4-091-090/18
Тehnički servis za:
1. Individualni monitoring osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju
„ELEMENS“ d.o.o. Banja Luka
Kontakt:
051215300
Datum licence:
14.5.2018.
Rok važenja:
14.5.2020.
Broj licence:
4-093-143/18
Тehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode zračenje u stomatologiji
„NEW SANATRON“ d.o.o. Novi Grad
Kontakt:
051275144
Datum licence:
12.9.2018.
Rok važenja:
12.9.2020.
Broj licence:
4-096-172/18
Тehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji sadrže zatvorene izvore zračenja – ionizirajući detektori dima
Institut za javno zdravstvo RS – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt:
051232420
Datum registracije:
5.10.2018.
Rok važenja:
5.10.2019.
Broj registracije:
4-099-311/18
Тehnički servis za:
1. Radijacijski monitoring okoliša – Ispitivanje radioaktivnosti u okolišu
Institut za javno zdravstvo RS – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt:
051232420
Datum registracije:
5.10.2018.
Rok važenja:
5.10.2019.
Broj registracije:
4-098-312/18
Тehnički servis za:
1. Individualni monitoring lica profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju
Institut za javno zdravstvo RS – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt:
051232420
Datum registracije:
5.10.2018.
Rok važenja:
5.10.2019.
Broj registracije:
4-100-315/18
Тehnički servis za:
1. Obuka iz zaštite od jonizirajućeg zračenja
Zavod za javno zdravstvo FBiH – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt:
033268280
Datum registracije:
16.11.2018.
Rok važenja:
16.11.2019.
Broj registracije:
4-106-307/18
Тehnički servis za:
1. Individualni monitoring osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju
Zavod za javno zdravstvo FBiH – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt:
033268280
Datum registracije:
5.11.2018.
Rok važenja:
5.11.2019.
Broj registracije:
4-104-309/18
Тehnički servis za:
1. Radijacijski monitoring okoliša – Mjerenje koncentracije radona i radonovih potomaka u vazduhu
2. Zaštita i kontrola kvaliteta u intraoralnoj stomatološkoj radiologiji
Zavod za javno zdravstvo FBiH – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt:
033268280
Datum registracije:
25.10.2018.
Rok važenja:
25.10.2019.
Broj registracije:
4-103-310/18
Тehnički servis za:
1. Zdravstveni nadzor osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju
Zavod za javno zdravstvo FBiH – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt:
033268280
Datum licence:
18.10.2018.
Rok važenja:
18.10.2020.
Broj licence:
033268280
Тehnički servis za:
1. Medicinska fizika u dijagnostičkoj radiologiji
Zavod za javno zdravstvo FBiH – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt:
033268280
Datum registracije:
5.10.2018.
Rok važenja:
5.10.2019.
Broj registracije:
4-105-308/18
Тehnički servis za:
1. Radijacijski monitoring okoliša – Mjerenje koncentracije radona i radonovih potomaka u vazduhu
HTS o.d. Sarajevo
Kontakt:
061130164
Datum licence:
17.5.2018.
Rok važenja:
17.5.2020.
Broj licence:
4-095-409/17
Тehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode zračenje u medicini
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI sa p.o.
Kontakt:
033297561
Datum licence:
12.12.2017.
Rok važenja:
12.12.2019.
Broj licence:
4-083-105/17
Тehnički servis za:
1. Kontrola radijacijske sigurnosti
„ELEMENS“ d.o.o. Banja Luka
Kontakt:
051215300
Datum licence:
14.5.2018.
Rok važenja:
14.5.2020.
Broj licence:
4-092-142/18
Тehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode zračenje u medicini i veterini
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo
Kontakt:
033714825
Datum registracije:
15.5.2018.
Rok važenja:
15.5.2019.
Broj registracije:
4-094-474/17
Тehnički servis za:
1. Zdravstveni nadzor osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju
d.o.o. MEDICAL export-import Mostar
Kontakt: 036557180 Datum licence: 24.06.2016.
Rok važenja: 24.06.2018.
Broj licence: 4-043-346/15
Tehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode zračenje u medicini i veterini
MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo
Kontakt: 033677155 Datum licence: 10.06.2016.
Rok važenja: 10.06.2018.
Broj licence: 4-042-008/16
Тehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode zračenje u kontroli prtljaga i robe
Medit d.o.o Sarajevo
Kontakt: 033712910 Datum licence: 12.07.2017.
Rok važenja: 12.07.2019.
Broj licence: 4-071-184/17
Tehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i održavanje opreme koja proizvodi jonizirajuće zračenje u medicini
SHIMADZU d.o.o. Sarajevo
Kontakt: 033550515 Datum licence: 08.06.2017.
Rok važenja: 08.06.2019.
Број лиценце: 4-070-061/17
Tehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i održavanje opreme koja proizvodi ionizirajuće zračenje u medicini
AGENCIJA KAMIR d.o.o. ŠIROKI BRIJEG
Kontakt: 039700700 Datum licence: 27.05.2015.
Rok važenja: 27.05.2018.
Broj licence: 4- 741-001/15
Tehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje, održavanje i demnotažu opreme – rendgen uređaja za kontorlu prtljaga i lica
Siemens Medicina doo
Kontakt: 033727648 Datum licence: 02.06.2015.
Rok važenja: 02.06.2018.
Broj licence: 4-798-141/15
Tehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i održavanje opreme – koja proizvodi ili koristi ionizirajuće zračenje.
MEDPOINT d.o.o. Sarajevo
Кontakt: 033429130 Datum licence 18.12.2015.
Rok važenja: 18.12.2018.
Broj licence 4-662-200/15
Тehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i održavanje opreme - koja proizvodi ili koristi ionizirajuće zračenje
Veterinarski fakultet Sarajevo
Kontakt: 033658301 Datum registracije: 08.09.2017.
Rok važenja: 08.09.2018.
Registracija broj: 4-076-158/17
Тehnički servis za:
1. Radijacijski monitoring okoliša - ispitivanje radioaktivnosti u okolišu
Veterinarski fakultet Sarajevo
Kontakt: 033658301 Datum registracije: 08.09.2017.
Rok važenja: 08.09.2018.
Registracija broj: 4-077-159/17
Тehnički servis za:
1. Radijaciјski monitoring okoliša - Mjerenje koncentracije radona i radonovih potomaka u zraku
Ekoteh d.o.o Mostar
Kontakt: 063990914 Datum registracije: 24.07.2017.
Rok važenja: 24.07.2018.
Registracija broj: 4-072-226/17
Тehnički servis za:
1. Obuke iz zaštite od jonizirajućeg zračenja
Zavod za javno zdravstvo FBiH – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt: 033268280 Datum licence: 19.01.2017.
Rok važenja: 19.01.2019.
Broj licence: 4-060-331/15
Tehnički servis za:
1. Zaštita i kontrola kvaliteta u intraoralnoj stomatološkoj radiologiji
SANITARIA DENTAL d.o.o. Mostar
Kontakt: 036348829 Datum licence: 30.5.2016.
Rok važenja: 30.05.2018.
Broj licence: 4-041-262/15
Tehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode zračenje u stomatologiji.
Institut za javno zdravstvo RS – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt: 051232420 Datum licence: 08.09.2017.
Rok važenja: 11.08.2018.
Licenca broj: 4-051-222/15
Tehnički servis za:
1. Kontrola radijacijske sigurnosti
Institut za javno zdravstvo RS – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt: 051232420 Datum licence: 08.09.2017.
Rok važenja: 11.08.2018.
Licenca broj: 4-052-383/15
Tehnički servis za:
1. Medicinska fizika u dijagnostičkoj radiologiji
Institut za javno zdravstvo RS – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt: 051232420 Datum licence: 19.01.2017.
Rok važenja: 19.01.2019.
Broj licence: 4-060-388/15
Tehnički servis za:
1. Zaštita i kontrola kvaliteta u intraoralnoj stomatološkoj radiologiji
ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. Mostar
Kontakt: 036327923 Datum licence: 10.02.2017.
Rok važenja: 10.02.2019.
Broj licence: 4-066-314/15
Tehnički servis za:
1. Kontrola radijacijske sigurnosti
ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. Mostar
Kontakt: 036327923 Datum licence: 10.02.2017.
Rok važenja: 10.02.2019.
Broj licence: 4-063-359/15
Tehnički servis za:
1. Medicinska fizika u dijagnostičkoj radiologiji
„MEDICOM“ d.o.o. Bijeljina
Kontakt: 055416500 Datum licence: 10.02.2017.
Rok važenja: 10.02.2019.
Broj licence: 4-064-001/17
Tehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode zračenje u stomatologiji
„MEDICOM“ d.o.o. Bijeljina
Kontakt: 055416500 Datum licence: 10.02.2017.
Rok važenja: 10.02.2019.
Broj licence: 4-064-001/17
Tehnički servis za:
1. Instaliranje, servisiranje i demontaža uređaja koji proizvode zračenje u medicini
Klinički centar Univerziteta Sarajevo – Služba za medicinsku fiziku i radijacionu sigurnost
Kontakt: 033297561 Datum registracije: 16.11.2016.
Rok važenja: 16.11.2017.
Broj registracije: 4-058-319/16
Tehnički servis za:
1. Obuke iz zaštite od jonizirajućeg zračenja
DOM ZDRAVLJA MOSTAR
Kontakt: 033714825 Datum registracije: 18.04.2017.
Rok važenja: 18.04.2018.
Broj registracije: 4-062-337/16
Tehnički servis za:
1. Zdravstveni nadzor lica profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju
Zavod za javno zdravstvo FBiH – Centar za zaštitu od zračenja
Kontakt: 033268280 Datum licence: 08.05.2017.
Rok važenja: 08.05.2019.
Licenca broj: 4-069-323/15
Tehnički servis za:
1. Kontrola radijacijske sigurnosti