Vlasnik licence/nosilac autorizacije Broj licence Datum izdavanja Datum važenja
"Geotechnics-cop" d.o.o. Banja Luka 3-070-510/21 05.10.2021 05.10.2024
Kontakt 051 318 861, koturmirko@yahoo.com
"SAN-TRADE" d.o.o. Sarajevo 3-072-381/22 09.08.2022 09.08.2025
Kontakt 033 592 800, santradedoo@yahoo.com
“International Medical Centers” Banja Luka 3-075-011/23 18.02.2023 18.02.2026
Kontakt 051 223 340, bojan.pavicar@affidea.com
„Bosnamontaža“ a.d. Prijedor 3-079-214/23 23.05.2023 23.05.2026
Kontakt 052 234 266, office@bosnamontaza.com
„INTRADE PHARM“ D.O.O. Sarajevo 3-076-129/23 18.04.2023 18.04.2025
Kontakt 033 878 725, sinka@intradepharm.com.ba
„JUMP LOGISTICS“ d.o.o. Sarajevo 3-077-154/23 17.04.2023 17.04.2026
Kontakt 061 432 271, jump@jump-logistics.com
„MEDICOM“ d.o.o. Bijeljina 3-081-302/23 04.09.2023 04.09.2026
Kontakt 055 750 399
„Rafinerija nafte Brod“ a.d. Brod 3-078-204/23 16.05.2023 16.05.2026
Kontakt 065 884 692, rafinerija@rafinerija.com
„TIPO-KOTLOGRADNJA“ d.o.o. Prijedor 3-082-401/23 28.09.2023 28.09.2026
Kontakt 065 585 992, info@tipo-ndt.com
ArcelorMittal Zenica, d.o.o. 3-080-370/23 16.08.2023 16.08.2026
Kontakt 032 468 000, Azra.Sivro@arcelormittal.com
DIJAL - "M" d.o.o. Sarajevo 3-073-383/22 09.08.2022 09.08.2025
Kontakt 033 263 610, dijal_m@bih.net.ba
Dre Medical d.o.o. 3-071-175/22 06.04.2022 06.04.2025
Kontakt 057 344 935, info@dremedical.ba
INEL d.o.o. Mostar 3-074-530/22 13.12.2022 13.12.2025
Kontakt 036 487 136, info@inel-mostar.ba
Jelšingrad Livar a.d. Banja Luka 3-084-452/23 10.10.2023 10.10.2026
Kontakt 051 344 540, info@jelsingradlivar.com
JZU Univerzitetski klinički centar RS Banja Luka 3-069-375/21 21.06.2021 21.06.2024
Kontakt 051 310 530, administracija@kc-bl.com