INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA) 2008 - HORIZONTALNI PROGRAM ZA NUKLEARNU SIGURNOST I ZAŠTITU OD ZRAČENjA

Evropska komisija je prihvatila tri projekta iz oblasti zaštite od zračenja i nuklearne sigurnosti za Bosnu i Hercegovinu u ciklusu IPA 2008. Projekti se djelimično realiziraju centraliziranim upravljanjem iz Brisela (projekti 2 i 3), a djelimično kroz saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) (projekt 1):

1. Povećanje tehničkih mogućnosti nuklearnih regulatornih tijela u zemljama Zapadnog Balkana (Enhancement of the technical capacity of nuclear regulatory bodies in Albania, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo, Montenegro and Serbia);

Korisnik projekta je Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.

2. Uspostavljanje kalibracijske laboratorije za jonizirajuće zračenje (Establishment of a calibration laboratory for ionising radiation-Secondary Standard Dosimetry Laboratory);

Korisnik projekta je Institut za meteorologiju BiH.

3. Upravljanje otvorenim radionuklidima u medicinskim ustanovama (Management of unsealed radio-nuclides in medical establishments).

Korisnici projekta su Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost i pet kliničkih centara ( zavodi i odjeli za nuklearnu medicinu u Banjoj Luci, Tuzli, Zenici, Sarajevu i Mostaru) u Bosni i Hercegovini.