IPA 2007 - HORIZONTALNI PROGRAM ZA NUKLEARNU SIGURNOST I ZAŠTITU OD ZRAČENjA

Vodeći se iskustvom u implementaciji projekata sa Rumunijom, Bugarskom i Hrvatskom u oblasti zaštite od zračenja i nuklearne sigurnosti, Evropska komisija je odlučila da saradnju sa Bosnom i Hercegovinom i drugim zemljama Zapadnog Balkana pokrene kroz 6 (šest) regionalnih IPA projekata u ciklusu IPA 2007, čiji je prevashodni cilj da „snime stanje i procijene potrebe“ Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Zapadnog Balkana u oblasti zaštite od zračenja i nuklearne sigurnosti.

Projekti iz ciklusa IPA 2007:

1. Procjena regulatorne infrastukture u oblasti nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja (Assessment of the regulatory infrastructure in the field of nuclear safety and radiation protection);

2. Procjena potreba i prijedlog aktivnosti za povećanje sigurnosti i bezbjednosti radioaktivnih izvora (Assessment of needs and proposed actions to strengthen the safety and security of sealed radioactive sources);

3. Procjena potreba i prijedlog aktivnosti za povećanje mogućnosti sprečavanja nedozvoljenog prometa nuklearnih i radioaktivnih materijala (Assessment of needs and proposed activities to strengthen capabilities for combating illicit trafficking in nuclear and other radioactive materials);

4. Pomoć u razvoju regulative za NORM i TENORM (Assistance to enhance capabilities to developing regulations on Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) and Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials (TENORM);

5. Upravljanje medicinskim radioaktivnim otpadom (Management of medical radioactive waste);

6. Procjena potreba i prijedlog aktivnosti za izvođenje monitoringa radioaktivnosti u životnoj sredini (Assessment of needs and proposed actions in order to perform the monitoring of the radioactivity into the environment).

Svih šest projekata IPA 2007 su uspješno realizirani u toku 2009 i 2010. godine. Pored Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, kao glavnog korisnika navedenih projekata, učestvovale su i druge institucije (Institut za zaštitu zdravlja RS, Zavod za javno zdravstvo FBiH, Uprava za indirektno oporezivanje i klinički centri u BiH) zavisno od specifičnosti pojedinih projekta.